ידידי החיים קשים

 אתה צריך לתרגם את הטקסט מעברית אתה צריך לתרגם את הטקסט מעברית אתה צריך לתרגם את הטקסט מעברית אתה צריך לתרגם את הטקסט מעברית אתה צריך לתרגם את הטקסט מעברית אתה צריך לתרגם את הטקסט מעבריתאתה צריך לתרגם את הטקסט מעברית