עגלה לפעוטות

מתחבר לאופני המבוגר, ומתאים לילד אחד או שניים

שעתיים 40 ₪

כל שעה נוספת 10 ₪

מחיר יומי 70 ₪