נגרר לילד

מתחבר לאופני מבוגר

שעתיים 40 ₪

כל שעה נוספת 10 ₪

מחיר יומי 70 ₪