טנדם

לשיפור הזוגיות

מחיר לשעתיים 140 ₪

כל שעה נוספת 30 ₪

מחיר יומי 180 ₪